ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ! ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 2/Θ ΝΗΠ. ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΔΗΜ.ΣΧ.

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Προϊσταμένου/ης των ολιγοθεσίων Δημοτικών Σχολείων και 2/θ Νηπιαγωγείων στα οποία διαπιστώνεται κενή/κενούμενη θέση Προϊσταμένου να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016 μέχρι την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ., στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας (Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο), προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

Οι σχολικές μονάδες στις οποίες διαπιστώνεται κενή/κενούμενη θέση Προϊσταμένου είναι οι εξής:

  1.  2/θ 1ο Νηπιαγωγείο Ερμιόνης
  2.  2/θ Ειδικό Σχολείο Ερμιονίδος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ 2/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜ.ΣΧ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ ΚΑΙ 1ΟΥ ΝΗΠ.ΕΡΜΙΟΝΗΣ

 

Ν.4327/2015

Φ.361.22/152/159720/Ε3/09-10-2015 Υπουργική Απόφαση

Φ.361.22/169/171671/E3/27-10-2015 Εγκύκλιος

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.