Σας γνωστοποιούμε την εγκύκλιο των μεταθέσεων τρέχοντος σχολικού έτους και παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 09-12-2015 έως 31-12-2015.

Προκειμένου για την ταχύτερη και ορθότερη καταχώριση των αιτήσεων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί :

  1. να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης όλοι οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς μας που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ.
  2. να καταχωρίσουν οπωσδήποτε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στην οποία θα αποσταλεί σε μορφή pdf η εκτυπωμένη αίτησή τους, προκειμένου να την ελέγξουν και είτε να επισημάνουν στην υπηρεσία μας τυχόν λάθη/παραλείψεις, είτε να την εκτυπώσουν εις διπλούν και να την υποβάλουν υπογεγραμμένη στην υπηρεσία μας, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της καταχώρισης, μέχρι και 08-01-2015.
  3. στην περίπτωση των έγγαμων εκπαιδευτικών, να καταχωρίσουν το ονοματεπώνυμο του/της συζύγου και το Δήμο της οικογενειακής τους μερίδας, ώστε να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα τα σχετικά πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης.
  4. στην περίπτωση των εκπαιδευτικών οι οποίοι υπηρετούν το ίδιο χρονικό διάστημα σε διαφορετικής μοριοδότησης σχολικές μονάδες, να υποβάλουν βεβαιώσεις των Διευθυντών/Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων όπου υπηρετούν στις οποίες να αναφέρεται σαφώς το χρονικό διάστημα της υπηρέτησης του/της εκπαιδευτικού και οι ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες υπηρετεί στη σχολική μονάδα (π.χ. ο/η ……………, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ………, υπηρέτησε στο Δημ.Σχολείο ……………… από ………-…….-2015 έως ………-…….-2015, ημέρες Δευτέρα και Τετάρτη).
  5. στην περίπτωση των εκπαιδευτικών οι οποίοι/ες είναι γονείς φοιτώντων τέκνων, να συνυποβάλουν βεβαιώσεις φοίτησης των τέκνων τους μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά των αιτήσεών τους, ακόμη και αν τις έχουν υποβάλει στην αρχή του σχολικού έτους.
  6. να ελέγξουν πολύ προσεκτικά όλα τα πεδία της εκτυπωμένης αίτησής τους, καθώς υπέχει θέση δήλωσης του αρ.8 του Ν.1599/1986 και του αρ.3 παρ.3 του Ν.2690/1999 (μέρος Α΄, κεφ.Α΄, παρ.2.2 – σελ.4 – της εγκυκλίου του Υπουργείου).
  7. να τηρήσουν τις προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών, όπως αυτές ορίζονται στην εγκύκλιο του Υπουργείου.
  8. οι αποσπασμένοι/ες εκπαιδευτικοί σε άλλες περιοχές να υποβάλουν μαζί με τις αιτήσεις τους και τα λοιπά δικαιολογητικά, ανακοινώσεις τοποθέτησής τους σε σχολικές μονάδες της περιοχής απόσπασής τους και αναφορές ανάληψης υπηρεσίας σε αυτές, καθώς ενδέχεται να μην έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.