Μειώσεις στις αποδοχές των παλαιών ασφαλισμένων του Δημοσίου λόγω αύξησης κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑ (πρώην ΤΕΑΔΥ)

Ντεβές Γρηγόρης, 04 Ιουνίου 2014

Με το Ν.4225/2014, (ΦΕΚ 2/Α), εξισώνονται οι εισφορές για την επικουρική ασφάλιση στο ποσοστό 3% για εργοδότες και 3% για παλιούς και νέους ασφαλισμένους, το οποίο θα υπολογίζεται πλέον στις συνολικές ακαθάριστες αποδοχές (μείον το κίνητρο απόδοσης) που πραγματοποιήθηκαν την 31/10/2011.

Αυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση των κρατήσεων για το ΤΕΑΔΥ μόνο για τους Παλιούς Ασφαλισμένους (αφού για τους νέους ασφαλισμένους γίνεται ήδη) και την μείωση του πληρωτέου τους.

Η ισχύς του νόμου αυτού ξεκινά από την 1/12/2013 γι΄αυτό η εφαρμογή του θα συνοδεύεται από αναδρομικές κρατήσεις οι οποίες εκτείνονται μέχρι 31.5.2014.

Από τον  Ιούνιο η μισθοδοσία έχει  προσαρμοστεί στον νέο τρόπο υπολογισμού.

  1. Εγκύκλιος 3405/1354/010/17-1-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΡΔΟΡΕΩ-ΧΓΙ) του ΕΤΕΑ με θέμα «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των άρθρων 1 και 5 του Ν. 4225/2014»
  2. Εγκύκλιος 7013/2933/024/29-1-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΡΔΟΡΕΩ-23Φ) του ΕΤΕΑ με θέμα «Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών ασφαλισμένων ΕΤΕΑ»
  3. Εγκύκλιος 9505/3874/011/6-2-2014 του ΕΤΕΑ (ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΕΩ-ΜΕΗ) με θέμα «Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημοσίου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ»

Δημοσιεύθηκε στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.