Αγωγή Υγείας

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
1. Σκοπός και γενικοί στόχοι
Η Αγωγή Υγείας στα σχολεία είναι µία κατεξοχήν διαθεµατική δραστηριότητα, η οποία συµβάλλει στην αναβάθµιση
της σχολικής ζωής και στη σύνδεση του σχολείου µε την κοινωνική πραγµατικότητα.
Σκοπός της Αγωγής Υγείας είναι η προάσπιση, η βελτίωση και η

 » Διαβάστε περισσότερα

Ανάγκη εμβολιασμού μαθητών.

Λίγα λόγια με την έναρξη της σχολικής χρονιάς!

  Για να έχουμε υγιείς μαθητές θα πρέπει  όχι μόνο να διαβάζουμε, αλλά και:

  1. να τρώμε υγιεινά
  2. να αθλούμαστε
  3. να επισκεπτόμαστε τη φύση
  4. να ακούμε τις οδηγίες του γιατρού μας…

 » Διαβάστε περισσότερα