Το μάθημα της Φυσικής

Πολλαπλά Κριτήρια Αξιολόγησης , Διαγωνίσματα και Ασκήσεις ανά κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου μπορούν  να μας βοηθήσουν όχι μόνο  να  μάθουμε  πολύ  καλά  τη Φυσική, αλλά  και να την  αγαπήσουμε !!!