Αρχεία για Μάιος, 2009

Να εκφραστεί Πολιτικά η «Αποχή»

Παρασκευή, Μάιος 15th, 2009

Να εκφρασθεί Πολιτικά η  « Αποχή».     Για να γίνει μια συζήτηση και να οδηγηθεί σε συμπεράσματα,  πρέπει να συμφωνηθούν οι όροι της συζήτησης , η ελευθερία στην έκφραση, οι στόχοι που επιδιώκονται, η πίστη σε βασικές αξίες, οι οποίες ορθό είναι να αναφέρονται και να οριοθετούνται.      Η  ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ είναι αναγκαίος όρος […]