ΕΡΓΑΛΕΙΑ WEB ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρέχεται από το Blogs.sch.gr

«Φωτόδεντρο»: ένας ψηφιακός εκπαιδευτικός θησαυρός ελεύθερος για όλους

Δεκ 20186

Το Φωτόδεντρο 

είναι το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Σχεδιάστηκε και αναπτύσσεται στο πλαίσιο του “Ψηφιακού Σχολείου” για να αποτελέσει το κεντρικό σημείο πρόσβασης στο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.

Το Φωτόδεντρο αποθηκεύει επαναχρησιμοποιήσιμα μαθησιακά αντικείμενα που είτε αναπτύσσονται από εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του εμπλουτισμού των σχολικών βιβλιών της Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είτε έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο άλλων έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, είτε έχουν επιλεγεί από άλλες πηγές.

Το Φωτόδεντρο όμως είναι κάτι περισσότερο από ένα Αποθετήριο:

  1. Αποτελεί τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου, συγκεντρώνοντας μεταδεδομένα από συλλογές ψηφιακών πόρων που βρίσκονται σε ψηφιακές βιβλιοθήκες και αποθετήρια άλλων φορέων (μουσείων, βιβλιοθηκών, οπτικοακουστικών αρχείων, Europeana κα) και τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στη διαδικασία μάθησης. Στοχεύει δε να αποτελέσει την υποδομή πάνω στην οποία διαφόρων τύπων υπηρεσίες (όπως θεματικά ή γεωγραφικά portals) θα μπορούν να αναπτυχθούν με εύκολο και γρήγορο τρόπο.
  2. Το Φωτόδεντρο έχει συνδεθεί με την εκπαιδευτική Πλατφόρμα του “Ψηφιακού Σχολείου” διευκολύνοντας έτσι εκπαιδευτικούς και μαθητές στην εύρεση εκπαιδευτικού υλικού και στην ένταξη και αξιοποίηση του σε εκπαιδευτικά σενάρια και μαθήματα.

Εκτός από το αποθετήριο με τα μαθησιακά αντικείμενα που είναι στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr,  υπάρχει και το «Φωτόδεντρο/Εκπαιδευτικά βίντεο» στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/video. Αυτό στην παρούσα φάση φιλοξενεί τα μικρής διάρκειας βίντεο της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου EduTubePlus. Διατίθεται με άδεια Creative Commons.

ellak.grΛήψη αρχείου

Αφήστε μια απάντησηTop
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων