Άρθρα με ετικέτα ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

4o αρχείο στην πρόσθεση ακεραίων.  Το μάθημα πρέπει να γίνει σε εργαστήριο πληροφορικής διότι προυποθέτει την συμμετοχή των μαθητών.