Άρθρα με ετικέτα σημείου καμπής και σχετική θέση εφαπτομένης

Μελέτη πολυωνυμικής συνάρτησης 3ου βαθμού ως προς τα κοίλα, σημείο καμπής και τη σχετική θέση της εφαπτομένης και γραφικής παράστασης.