Άρθρα με ετικέτα Μελέτη κοίλων κυρτων

Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης, Διδάσκουσα καθηγήτρια Σκαλοχωρίτου Γιούλια. Μελέτη κοίλων κυρτών με παραδείγματα και αντιπαραδείγματα. Προσοχή: Το αρχείο Zip πρέπει να  αποσυμπιεστεί και τα δύο αρχεία που περιέχει να μπουν στον ίδιο φάκελλο και να εκτελεστεί το html.

Μελέτη πολυωνυμικής συνάρτησης 3ου βαθμού ως προς τα κοίλα, σημείο καμπής και τη σχετική θέση της εφαπτομένης και γραφικής παράστασης.