Άρθρα με ετικέτα Η μελέτη της συνάρτησης y=αx+β.

Γιώργος Μπάμπουρας. Λύκειο Αγιάσου. Η γραφική παράσταση της ευθείας y=αx+β Αρχείο Geogebra.