Άρθρα με ετικέτα Εγγραφή κανονικών πολυγώνων σε κύκλο.

Διδασκαλία που έγινε στο Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης από την καθηγήτρια Σκαλοχωρίτου Γιούλια.  Εγγραφή κανονικού τετραγώνου, εξαγώνου, ισοπλεύρου τριγώνου σε κύκλο. Προσοχή: Το αρχείο Zip πρέπει να  αποσυμπιεστεί και τα  αρχεία που περιέχει να μπουν στον ίδιο φάκελλο και να εκτελεστεί το html.