Άρθρα με ετικέτα Διδασκαλία του Θεωρήματος Μέσης τιμής του Διαφορικού Λογισμού

Αρχείο Geogebra κατάλληλο για τη διδασκαλία του θεωρήματος Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού. Με ή χωρίς φύλλο εργασίας βοηθάει στην κατανόηση της αντίστοιχης θεωρίας. Θα δημοσιευτούν αρχεία με αντιπαραδείγματα.