Άρθρα με ετικέτα Διδακτική ενότητα: Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας 0 έως 180.

Διδασκαλία που έγινε στον Άγιο Έυστράτιο από τον καθηγητή Γιάννη Κωστάκη. Την διδασκαλία παρακολούθησαν: Η Διευθύντρια Άννα Μαντζουράνη, ο μαθηματικός Βασίλης Σαλίχος και ο σχολικός σύμβουλος των Μαθηματικών. Στη δημοσίευση περιλαμβάνονται: φύλλο εργασίας και αρχείο geogebra.

Προγραμματισμένη διδασκαλία που έγινε στο Γυμνάσιο Μόριας από τον καθηγητή Ντιγκράν Ματοσιάν. Την διδασκαλία παρακολούθησαν ο Δ/ντής του Γυμνασίου και εγώ. Διδακτική ενότητα Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας από 0 έως 180 μοίρες. Η δημοσίευση περιλαμβάνει 3 αρχεία Geogebra και φύλλο εργασίας.