Άρθρα με ετικέτα Διδακτική ενότητα: Ορισμένο Ολοκλήρωμα

Διδασκαλία που έγινε στο 3ο Λύκειο Μυτιλήνης. Διδάσκων καθηγητής: Μιχαλάκης Απόστολος. Διδακτική ενότητα: Ορισμένο Ολοκλήρωμα. Η διδασκαλία έγινε και στα τρία τμήματα της Θετικής-Τεχνολογικής κατεύθυνσης συγχρόνως και την παρακολούθησαν ο Διευθυντής του Λυκείου καθηγητές των Λυκείων 3ου και 4ου και ο σχολικός σύμβουλος των Μαθηματικών. Στη δημοσίευση εκτός από το φύλλο εργασίας υπάρχουν και δύο […]