Άρθρα με ετικέτα Γραφική παράσταση της f(x)=αx^2+ βx+γ Πάράλληλη μεταφορά

Ντιγκράν Ματοσιάν. Γυμνάσιο Μόριας. Γραφική παράσταση της συνάρτησης f(x)=αx^2+βx+γ με μεταφορά της g(x)=αx^2. Αρχείο Geogebra.