Άρθρα: Κατεύθυνση

Η διδασκαλία των ακρότατων στη Γ΄ Λυκείου (Μαθηματικά Γενικής και Μαθηματικά Κατεύθυνσης) μέσα από μια εφαρμογή που συνήθως τα βιβλία την έχουν ως άσκηση στο κεφάλαιο αυτό.  Η διδασκαλία δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να κατασκευάσουν ένα κουτί και να μελετήσουν τις προυποθέσεις για να έχει μέγιστό όγκο. Η διδασκαλία έγινε με το πρόγραμμα Geogebra παλαιότερα όταν δίδασκα στο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης.

Κάνοντας κλικ επάνω στην εικόνα θα κατεβάσετε το αρχείο Geogebra και το φύλλο εργασίας της διδασκαλίας

Γιώργος Μπάμπουρας. Λύκειο Αγιάσου. Υπολογισμός και γραφική παράσταση συνάρτησης, της παραγώγου της, της αρχικής και της δεύτερης παραγώγου της. Αρχείο Geogebra.

Διδασκαλία που έγινε στο Λύκειο Πέτρας. Διδάσκων καθηγητής: Κοτζαμπασης Ιγνάτης. Διδακτική ενότητα: Ορισμένο Ολοκλήρωμα. Την διδασκαλία παρακολούθησαν ο Διευθυντής του Λυκείου καθηγητές των σχολείων της Πέτρας, Γυμνασίου και Λυκείου ο συνάδελφος Ντιγκράν Ματοσιάν και ο σχολικός σύμβουλος των Μαθηματικών. Η διδασκαλία έγινε σε δύο συνεχόμενες διδακτικές ώρες.

Αξίζει να σχολιαστεί ότι η δημοσίευση αυτή καθώς και η προηγούμενη αναφέρονται σε δύο διδασκαλίες που έγιναν σε δύο διαφορετικά σχολεία από διαφορετικούς συναδέλφους και είχαν αντικείμενο την ίδια διδακτική ενότητα. Η διδακτική προσέγγιση που έγινε από τους συναδέλφους ήταν διαφορετική όπως φαίνεται από τα φύλλα εργασίας. Και οι δύο διδασκαλίες (επάνω σε μια δύσκολη από πλευράς διδακτικής ενότητα) είχαν επιτυχία και αποτελούν προτάσεις για τη διδασκαλία της ενότητας αυτής. Το εποπτικό υλικό (δύο αρχεία geogebra) διαφοροποιήθηκε εξ αιτίας της διαφορετικής διδακτικής προσέγγισης.

Η δημοσίευση περιέχει δύο αρχεία Geogebra και φύλλο εργασίας.

Διδασκαλία που έγινε στο 3ο Λύκειο Μυτιλήνης. Διδάσκων καθηγητής: Μιχαλάκης Απόστολος. Διδακτική ενότητα: Ορισμένο Ολοκλήρωμα. Η διδασκαλία έγινε και στα τρία τμήματα της Θετικής-Τεχνολογικής κατεύθυνσης συγχρόνως και την παρακολούθησαν ο Διευθυντής του Λυκείου καθηγητές των Λυκείων 3ου και 4ου και ο σχολικός σύμβουλος των Μαθηματικών.

Στη δημοσίευση εκτός από το φύλλο εργασίας υπάρχουν και δύο αρχεία Geogebra.

Αρχείο Geogebra για την κατανόηση της διδασκαλίας του κανόνα De L’ Hospital σύμφωνα με τις οδηγίες διδασκαλίας του Π.Ι. Επισυνάπτεται και πρόσθετη διευκρίνιση. Για να την κατεβάσετε πατήστε εδώ.

Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης, Διδάσκουσα καθηγήτρια Σκαλοχωρίτου Γιούλια. Μελέτη κοίλων κυρτών με παραδείγματα και αντιπαραδείγματα.

Προσοχή: Το αρχείο Zip πρέπει να  αποσυμπιεστεί και τα δύο αρχεία που περιέχει να μπουν στον ίδιο φάκελλο και να εκτελεστεί το html.

Προσομοίωση του πειράματος που περιγράφεται στην άσκηση 7 της σελίδας 245 του σχολικού βιβλίου “Μαθηματικά Θετικής κατεύθυνσης” της Γ΄Λυκείου. Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης Διδασκουσα καθηγήτρια Σκαλοχωρίτου Γιούλια.

Μελέτη πολυωνυμικής συνάρτησης 3ου βαθμού ως προς τα κοίλα, σημείο καμπής και τη σχετική θέση της εφαπτομένης και γραφικής παράστασης.