Άρθρα: Γ΄Γυμνασίου

Ντιγκράν Ματοσιάν. Γυμνάσιο Μόριας. Γραφική παράσταση της συνάρτησης f(x)=αx^2+βx+γ με μεταφορά της g(x)=αx^2. Αρχείο Geogebra.

Γιώργος Μπάμπουρας. Λύκειο Αγιάσου. Γεωμετρική δικαιολόγηση της ταυτότητας (α+β)^2=α^2+2αβ+β^2. Αρχείο Geogebra. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη Γ΄Γυμνασίου.

Διδασκαλία που έγινε στο Γυμνάσιο Μούδρου από το Σχολικό Σύμβουλο. Την διδασκαλία παρακολούθησαν καθηγητές των σχολείων του Μούδρου. Η δημοσίευση περιλαμβάνει φύλλο εργασίας με σχολιασμό επάνω στην πορεία της διδασκαλίας και 3 αρχεία geogebra.

Διδασκαλία που έγινε στο Γυμνάσιο Λιβαδοχωρίου από τον Σχολικό Σύμβουλο. Την διδασκαλία παρακολούθησαν οι μαθηματικοί του σχολείου και η Διευθύντρια. Η δημοσίευση περιλαμβάνει φύλλο εργασίας  3 αρχεία geogebra και ένα PowerPoint για τη ζωή και το έργο του αρχαίου Έλληνα Μαθηματικού Διόφαντου.

Γυμνάσιο Μοριας, Διδάσκων καθηγητής Ντιγκράν Ματοσιάν

Διδασκαλία που έγινε στον Άγιο Έυστράτιο από τον καθηγητή Γιάννη Κωστάκη. Την διδασκαλία παρακολούθησαν: Η Διευθύντρια Άννα Μαντζουράνη, ο μαθηματικός Βασίλης Σαλίχος και ο σχολικός σύμβουλος των Μαθηματικών. Στη δημοσίευση περιλαμβάνονται: φύλλο εργασίας και αρχείο geogebra.

Γυμνάσιο Μόριας, Διδάσκων καθηγητής Ντιγκράν Ματοσιάν.

Γυμνάσιο Άγρας. Διδασκαλία από την συνάδελφο Λητώ Παπαδογιαννάκη της υπερβολής στην Β΄Γυμνασίου. Η δημοσίευση περιέχει ένα 4 αρχεία Geogebra και φύλλο εργασίας.