Άρθρα: Γεωμετρία

Ντιγκράν Ματοσιάν Γυμνάσιο Μόριας.

Συνεχίζουμε επάνω στο θέμα ισότητα τριγώνων, με τη δημοσίευση αρχείων για το 2ο κριτήριο ισότητας τριγώνων. Η δημοσίευση περιλαμβάνει τρία αρχεία Geogebra. Το ένα για τη παρουσίαση της διδακτικής ενότητας και τα άλλα δύο δείχνουν δύο αντιπαραδείγματα. Τα αντιπαραδείγματα δείχνουν στον μαθητή την αναγκαιότητα της διάταξης των ίσων στοιχείων στα δύο τρίγωνα και εξηγούν τον λόγο της διατύπωσης του εν λόγω κριτηρίου. Για να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία κάνετε κλικ επάνω στην εικόνα.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις τάξεις Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου.

Για να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία κάνετε κλικ επάνω στην εικόνα.

Ντιγκράν Ματοσιάν Γυμνάσιο Μόριας.

Η δημοσίευση περιλαμβάνει τρία αρχεία Geogebra. Το ένα για τη παρουσίαση της διδακτικής ενότητας και τα άλλα δύο δείχνουν δύο αντιπαραδείγματα. Τα αντιπαραδείγματα δείχνουν στον μαθητή την αναγκαιότητα της διάταξης των ίσων στοιχείων στα δύο τρίγωνα και εξηγούν τον λόγο της διατύπωσης του εν λόγω κριτηρίου.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις τάξεις Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου.

Για να κατεβάσετε τα αρχεία κάνετε κλικ επάνω στην εικόνα.

Κύρια και δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου-Είδη τριγώνων. Ντιγκράν Ματοσιάν Γυμνάσιο Μόριας.

Η δημοσίευση είναι αναμορφωμένη έκδοση προηγούμενης και περιέχει νέες τεχνικές του προγράμματος Geogebra 4. Η διδασκαλία αυτή είναι εισαγωγική στο κεφάλαιο ισότητα τριγώνων.  Θα ακολουθήσουν και σχετικά αρχεία για την ίδια την ισότητα των τριγώνων. Η δημοσίευση περιλαμβάνει αρχείο Geogebra για να το κατεβάσετε κάντε κλικ επάνω στην εικόνα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις τάξεις Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου.

Για να κατεβάσετε τα αρχεία κάνετε κλικ επάνω στην εικόνα.

Το περασμένο Σάββατο 3/3/1012 πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη, από το παράρτημα Λέσβου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ημερίδα με θέματα διδακτικής Μαθηματικών. Θα δημοσιεύσουμε διαδοχικά τις εισηγήσεις που έγιναν στην ημερίδα αυτή.
Ξεκινάμε με την εισήγηση του συναδέλφου και συνεργάτη του blog Ντικράν Ματοσσιάν με θέμα “Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας 0≤ω≤180”. Περιλαμβάνει τρία αρχεία geogebra φύλλο εργασίας και σχέδιο μαθήματος. Για να κατεβάσετε τα αρχεία κάνετε κλικ επάνω στην εικόνα.

Ντιγκράν Ματοσιάν Γυμνάσιο Μόριας. Η δημοσίευση περιλαμβάνει αρχείο Geogebra για να το κατεβάσετε κάντε κλικ επάνω στην εικόνα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία στην Γεωμετρία της  Γ΄ Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου.

Ντιγκράν Ματοσιάν, Γυμνάσιο Μόριας. Η διδασκαλία αυτή προσπαθεί να αναπαραστήσει τον τρόπο εργασίας του  Ερατοσθένη για τη μέτρηση της περιμέτρου της Γης με τα μέσα που διέθετε. Η μέτρηση αυτή αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για την εποχή εκείνη.

Διδασκαλία που έγινε στο Γυμνάσιο Μούδρου από το Σχολικό Σύμβουλο. Την διδασκαλία παρακολούθησαν καθηγητές των σχολείων του Μούδρου. Η δημοσίευση περιλαμβάνει φύλλο εργασίας με σχολιασμό επάνω στην πορεία της διδασκαλίας και 3 αρχεία geogebra.

Διδασκαλία που έγινε στο Γυμνάσιο Πέτρας και που την παρακολούθησαν οι μαθηματικοί Γυμνασίου και Λυκείου. Η διδασκαλία οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από τον συνάδελφο Παύλου Διονύσιο έχοντας τη δική μου βοήθεια.  Ο συνάδελφος πραγματοποίησε και το πείραμα του σκοτεινού θαλάμου, πρόδρομου της φωτογραφικής μηχανής, με χάρτινη κατασκευή και κερί με μεγάλη επιτυχία. Το πρόγραμμα Geogebra έδωσε την δυνατότητα να τονιστούν λεπτομέρειες του πειράματος. Για να ΄κατεβάσετε το φυλλάδιο εργασίας και το αρχείο Geogebra πατήστε επάνω στην εικόνα.