Άρθρα: Β ’ Γυμνασίου

Δημοσιεύουμε μία εφαρμογή που αναφέρεται στο θεώρημα του Pick.
Το θεώρημα δίνει το εμβαδόν ενός πολυγώνου του οποίου οι κορυφές είναι σημεία ενός ομοιόμορφου πλέγματος αν γνωρίζουμε τα σημεία του πλέγματος που είναι εντός του  πολυγώνου και τα σημεία που είναι στην περίμετρο του πολυγώνου. Η εφαρμογή μπορεί να διδαχθεί όταν εισάγουμε το σύστημα συντεταγμένων (Β΄Γυμνασίου – συγκεκριμένα μπορεί να εφαρμοστεί στις ασκήσεις 1 & 2 της παραγράφου 1.1 καθώς και στις 3 & 11 της παραγράφου 1.3 – ή A΄,Β΄ Λυκείου) ή να δοθεί και ως εργασία στους μαθητές.

Επίσης παραθέτουμε και μια απόδειξη του θεωρήματος για την πληρέστερη παρουσίαση του θέματος. Η απόδειξη απευθύνεται περισσότερο στον διδάσκοντα και στους “ανήσυχους” εκπαιδευόμενους και δεν αποτελεί τον κύριο στόχο της συγκεκριμένης παρουσίασης.

Για να κατεβάσετε το αρχείο κάνετε κλικ επάνω στην εικόνα.

Απλοποιημένη μορφή του παιχνιδιού Tangram  κατάλληλη για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η δημοσίευση περιλαμβάνει δύο αρχεία geogebra με το ίδιο περιεχόμενο. Στο αρχείο simpleTangramSmall.ggb τα σχήματα που καλείται να φτιάξει ο μαθητής είναι σε σμίκρυνση και έτσι υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός δυσκολίας και μάλλον είναι πιο ενδιαφέρον. Ο διδάσκων ας κρίνει ποιο θα χρησιμοποιήσει.

Για να κατεβάσετε τα αρχεία Geogebra κάνετε κλικ επάνω στην εικόνα.

 

Το αρχαίο κινέζικο παιχνίδι Tangram είναι ενδιαφέρον παράδειγμα σχημάτων που έχουν το ίδιο εμβαδόν. Το αρχείο που επισυνάπτεται είναι φτιαγμένο με το πρόγραμμα geogebra. Για να κατεβάσετε το αρχείο Geogebra κάνετε κλικ επάνω στην εικόνα.

Ντιγκράν Ματοσιάν Γυμνάσιο Μόριας. Η δημοσίευση περιλάμβάνει αρχείο Geogebra και φύλλο εργασίας.

Διδασκαλία που έγινε στο 4ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης από τον Σχολικό Σύμβουλο των Μαθηματικών. Την διδασκαλία παρακολούθησαν οι καθηγητές του σχολείου και καθηγητές από γειτονικά σχολεία.

Στη δημοσίευση περιέχονται φύλλο εργασίας, 4 αρχεία geogebra. Για να κατεβάσετε τα αρχεία πατήστε επάνω στην εικόνα. Πατώντας εδώ μπορείτε να τρέξετε το βασικό αρχείο, από το site του geogebra, χωρίς να έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα στον υπολογιστή και θα έχετε στην διάθεσή σας το πλήκτρο της επαναφοράς για γρήγορη και εύκολη  επανάληψη.

Γυμνάσιο Άγρας. Διδασκαλία από την συνάδελφο Λητώ Παπαδογιαννάκη της υπερβολής στην Β΄Γυμνασίου. Η δημοσίευση περιέχει ένα 4 αρχεία Geogebra και φύλλο εργασίας.

Διδασκαλία που έγινε στην Άγρα από την συνάδελφο Παπαδογιαννακη Λητώ. Στην δημοσίευση περιέχονται 4 αρχείο geogebra και φύλλο εργασίας.

Την διδασκαλία παρακολούθησαν οι μαθηματικοί του σχολείου καθώς και συναδέλφισσες που ήρθαν από την Ερεσό και την Άντισσα!

Διδασκαλία που έγινε στο Γυμνάσιο Μόριας από τον καθηγητή Ντιγκράν Ματοσιάν. Για να κατεβάσετε το φύλλο εργασίας και το αρχείο Geogebra πατήστε εδω.