Άρθρα: Κατεύθυνση

Λητώ Παπαδογιαννάκη. Λυκειακές τάξεις Άγρας. Τρία αρχεία Geogebra

«Η ασκηση 10, από τις γενικες του κεφαλαίου κωνικές της σελίδας 131 του σχολικού βιβλίου, παρουσιάζει ενδιαφέρον και δεν είναι τυχαίο ότι δύο συνάδελφοι ασχολήθηκαν με αυτήν και έφτιαξαν αρχεία geogebra για να την αναδείξουν. Οι δύο εργασίες έφτασαν σε μένα σχεδόν ταυτόχρονα και τις δημοσιεύω τη μία μετά την άλλη. Και οι δύο λύσεις παρουσιάζουν ενδιαφέρον κατασκευαστικό. Η μία χρησιμοποιεί απλά μέσα του προγράμματος ενώ η άλλη κάνει μια σύνθετη προσέγγιση.»

Παναγιώτης Κουτσκουδής. Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης.

“Η ασκηση 10, από τις γενικες του κεφαλαίου κωνικές της σελίδας 131 του σχολικού βιβλίου, παρουσιάζει ενδιαφέρον και δεν είναι τυχαίο ότι δύο συνάδελφοι ασχολήθηκαν με αυτήν και έφτιαξαν αρχεία geogebra για να την αναδείξουν. Οι δύο εργασίες έφτασαν σε μένα σχεδόν ταυτόχρονα και τις δημοσιεύω τη μία μετά την άλλη. Και οι δύο λύσεις παρουσιάζουν ενδιαφέρον κατασκευαστικό. Η μία χρησιμοποιεί απλά μέσα του προγράμματος ενώ η άλλη κάνει μια σύνθετη προσέγγιση.”

Παναγιώτης Κουτσκουδής, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης.

elleipsiografos

Γιώργος Μπάμπουρας. Λύκειο Αγιάσου. Ελλειψογράφος. Αρχείο Geogebra

Γιώργος Μπάμπουρας. Λύκειο Αγιάσου. Διδασκαλία της έλλειψης. Αρχείο Geogebra

Διδασκαλία που έγινε στο 2ο Λύκειο Μυτιλήνης  από τον καθηγητή Παύλο Γαδ. Η διδασκαλία είχε την πρωτοτυπία για το νομό Λέσβου ότι έγινε στο εργαστήριο πληροφορικής και κατά τη διάρκειά της οι μαθητές χειρίστηκαν το πρόγραμμα Geogebra.  Την διδασκαλία παρακολούθησαν: Ο Διευθυντής του σχολείο κος Ευστράτιος Βάρκας συνάδελφοι από άλλα σχολεία  και ο σχολικός σύμβουλος των Μαθηματικών. Στη δημοσίευση περιλαμβάνονται: φύλλο εργασίας πλάνο μαθήματος και 1 αρχείο geogebra.

Διδασκαλία που έγινε στο Λύκειο Μούδρου από τον καθηγητή Πέτρο Αρμάο. Την διδασκαλία παρακολούθησαν οι μαθηματικοί των σχολείων του Μούδρου και ο σχολικός σύμβουλος των μαθηματικών. Στη δημοσίευση περιλαμβάνονται: Φύλλο εργασίας και δύο αρχεία Geogebra.

Διδασκαλία που έγινε στο 5ο Λύκειο Μυτιλήνης από τον καθηγητή Σίμου Νικόλαο. Διδακτική ενότητα: Ορισμός της υπερβολής. Την διδασκαλία παρακολούθησαν ο Διευθυντής του Λυκείου, καθηγητές του Λυκείου και ο σχολικός σύμβουλος των μαθηματικών. Η δημοσίευση περιλαμβάνει φύλλο εργασίας και τρία αρχεία Geogebra.