Άρθρα: Γεωμετρία

embadon_orthogoniou

Από διδασκαλία που έγινε στο Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης από την συνάδελφο Γιούλια Σκαλοχωρίτου.

Κατεβάζετε το αρχείο το αποσυμπιέζετε βάζοντας και τα δύο αρχεία που περιέχει στον ίδιο φάκελλο και τρέχετε το αρχείο εμβαδόν_ορθογωνίου.HTML

Για το αρχείο geogebra της κατασκευής (που δεν έχει όμως όλες του αρχείου html) επιλέξτε το embadon_orthogoniou.ggb