Άρθρα: Άλγεβρα

Δημοσιεύουμε μία εφαρμογή που αναφέρεται στο θεώρημα του Pick.
Το θεώρημα δίνει το εμβαδόν ενός πολυγώνου του οποίου οι κορυφές είναι σημεία ενός ομοιόμορφου πλέγματος αν γνωρίζουμε τα σημεία του πλέγματος που είναι εντός του  πολυγώνου και τα σημεία που είναι στην περίμετρο του πολυγώνου. Η εφαρμογή μπορεί να διδαχθεί όταν εισάγουμε το σύστημα συντεταγμένων (Β΄Γυμνασίου – συγκεκριμένα μπορεί να εφαρμοστεί στις ασκήσεις 1 & 2 της παραγράφου 1.1 καθώς και στις 3 & 11 της παραγράφου 1.3 – ή A΄,Β΄ Λυκείου) ή να δοθεί και ως εργασία στους μαθητές.

Επίσης παραθέτουμε και μια απόδειξη του θεωρήματος για την πληρέστερη παρουσίαση του θέματος. Η απόδειξη απευθύνεται περισσότερο στον διδάσκοντα και στους “ανήσυχους” εκπαιδευόμενους και δεν αποτελεί τον κύριο στόχο της συγκεκριμένης παρουσίασης.

Για να κατεβάσετε το αρχείο κάνετε κλικ επάνω στην εικόνα.

Παρουσίαση της νιφάδας του Koch με τις κυριότερες ιδιότητες της.

Για να κατεβάσετε το αρχείο Geogebra κάνετε κλικ εδώ.

Για να τρέξετε το αρχείο που είναι ανεβασμένο στο geogebratube κάνετε κλικ εδώ.

Παρουσίαση της καμπύλης του Koch (παράδειγμα fractal) με το πρόγραμμα Geogebra.

Για να κατεβάσετε το αρχείο Geogebra κάνετε κλικ επάνω στην εικόνα.

Γιώργος Μπάμπουρας. Λύκειο Αγιάσου. Διδασκαλία των συναρτήσεων: εκθετική, λογαριθμική. Αρχείο Geogebra

Γενικό Λύκειο Μούδρου. Διδασκαλία από τον καθηγητή του σχολείου Πέτρο Αρμάο. Την διδασκαλία παρακολούθησαν καθηγητές των σχολείων του Μούδρου και ο Σχολικός Σύμβουλος των Μαθηματικών.Στη δημοσίευση περιλαμβάνονται: Φύλλο εργασίας και δύο αρχεία geogebra.

Δειγματική  διδασκαλία που έγινε στο 4o Γενικό  Λύκειο Μυτιλήνης από τον καθηγητή Βουλγαρέλη Αντώνιο στη Διδακτική ενότητα “Ιδιότητες της εκθετικής συνάρτησης”. Την διδασκαλία παρακολούθησαν οι μαθηματικοί των γειτονικών σχολείων, καθώς και οι Διευθυντές του 3ου και 4ου Λυκείου Μυτιλήνης.

Περιλαμβάνονται 5 αρχεία Geogebra και φύλλο εργασίας.

Διδασκαλία που έγινε στο 5ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης από την καθηγήτρια Λεοπούλου Γλυκερία. Στο επισυναπτόμενο Zip αρχείο περιέχεται αρχείο Geogebra και φύλλο εργασίας.