Άρθρα: Α΄Γυμνασίου

Διδασκαλία που έγινε στο Γυμνάσιο Μούδρου από τον Σχολικό Σύμβουλο. Την διδασκαλία παρακολούθησαν καθηγητές των σχολείων του Μουδρου.

Διδασκαλία που έγινε στο Γυμνάσιο Ερεσού από την καθηγήτρια Κωνσταντίνα Γκιουμέ. Την διδασκαλία παρακολούθησαν μαθηματικοί απο το σχολείο της Άγρας της Άντισσας ο Ντιγκράν Ματοσιάν και ο σχολικός σύμβουλος. Στη δημοσίευση περιλάμβάνεται αρχείο geogebra και φύλλο εργασίας.

Γυμνάσιο Πέτρας. Διδάσκων καθηγητής Παύλου Διονύσιος. Αξονική συμμετρία. Η παραπάνω δημοσίευση είναι η  τέταρτη από μια σειρά τεσσάρων δημοσιεύσεων με το ίδιο θέμα. Στο επισυναπτόμενο Zip αρχείο περιλαμβάνονται: 1 αρχείο Geogebra φυλλάδιο εργασίας και κριτήριο αξιολόγησης.

Γυμνάσιο Πέτρας. Διδάσκων καθηγητής Παύλου Διονύσιος. Αξονική συμμετρία. Η παραπάνω δημοσίευση είναι η  τρίτη από μια σειρά τεσσάρων δημοσιεύσεων με το ίδιο θέμα. Στο επισυναπτόμενο Zip αρχείο περιλαμβάνονται: 3 αρχεία Geogebra και φυλλάδιο εργασίας.

Γυμνάσιο Πέτρας. Διδάσκων καθηγητής Παύλου Διονύσιος. Αξονική συμμετρία. Η παραπάνω δημοσίευση είναι η δεύτερη από μια σειρά τεσσάρων δημοσιεύσεων με το ίδιο θέμα. Στο επισυναπτόμενο Zip αρχείο περιλαμβάνονται: 3 αρχεία Geogebra και φυλλάδιο εργασίας. Το πρώτο μάθημα παρουσιάστηκε σε δειγματική διδασκαλία την Πέμπτη 24/02.

Γυμνάσιο Πέτρας. Διδάσκων καθηγητής Παύλου Διονύσιος. Αξονική συμμετρία. Η παραπάνω δημοσίευση είναι η πρώτη απο μια σειρά τεσσάρων δημοσιεύσεων με το ίδιο θέμα. Στο επισυναπτόμενο Zip αρχείο περιλαμβάνονται: 4 αρχεία Geogebra, Φυλάδιο εργασίας των μαθητών, μία παρουσίαση (PowerPoint), κείμενο με το θεωρητικό πλαίσιο της σειράς των μαθημάτων.

Ακολουθούν και τα επόμενα μαθήματα.

4o αρχείο στην πρόσθεση ακεραίων.  Το μάθημα πρέπει να γίνει σε εργαστήριο πληροφορικής διότι προυποθέτει την συμμετοχή των μαθητών.