Άρθρα: Γεωμετρία

Ντιγκράν Ματοσιάν, Γυμνάσιο Μόριας.

Ντιγκράν Ματοσιάν, Γυμνάσιο Μόριας.

Ντιγκράν Ματοσιάν. Γυμνάσιο Μόριας. Η διδασκαλία έχει δημοσιευτεί με αύξοντα αριθμό 87 που είχε γίνει στο Μούδρο της Λήμνου από τον Σχολικό Σύμβουλο. Την επανέλαβε ο συνάδελφος Ντιγκράν στο Γυμνάσιο Μόριας. Την ξαναδημοσιεύω γιατί έγιναν βελτιώσεις στο αρχείο Geogebra. Για το φύλλο εργασίας πατήστε εδώ. Για το αρχείο Geogebra πατήστε στην εικόνα.

Διδασκαλία που έγινε στο Γυμνάσιο Μούδρου από τον Σχολικό Σύμβουλο. Την διδασκαλία παρακολούθησαν καθηγητές των σχολείων του Μουδρου.

Γυμνάσιο Πέτρας. Διδάσκων καθηγητής Παύλου Διονύσιος. Αξονική συμμετρία. Η παραπάνω δημοσίευση είναι η  τέταρτη από μια σειρά τεσσάρων δημοσιεύσεων με το ίδιο θέμα. Στο επισυναπτόμενο Zip αρχείο περιλαμβάνονται: 1 αρχείο Geogebra φυλλάδιο εργασίας και κριτήριο αξιολόγησης.

Γυμνάσιο Πέτρας. Διδάσκων καθηγητής Παύλου Διονύσιος. Αξονική συμμετρία. Η παραπάνω δημοσίευση είναι η  τρίτη από μια σειρά τεσσάρων δημοσιεύσεων με το ίδιο θέμα. Στο επισυναπτόμενο Zip αρχείο περιλαμβάνονται: 3 αρχεία Geogebra και φυλλάδιο εργασίας.

Γυμνάσιο Πέτρας. Διδάσκων καθηγητής Παύλου Διονύσιος. Αξονική συμμετρία. Η παραπάνω δημοσίευση είναι η δεύτερη από μια σειρά τεσσάρων δημοσιεύσεων με το ίδιο θέμα. Στο επισυναπτόμενο Zip αρχείο περιλαμβάνονται: 3 αρχεία Geogebra και φυλλάδιο εργασίας. Το πρώτο μάθημα παρουσιάστηκε σε δειγματική διδασκαλία την Πέμπτη 24/02.

Γυμνάσιο Πέτρας. Διδάσκων καθηγητής Παύλου Διονύσιος. Αξονική συμμετρία. Η παραπάνω δημοσίευση είναι η πρώτη απο μια σειρά τεσσάρων δημοσιεύσεων με το ίδιο θέμα. Στο επισυναπτόμενο Zip αρχείο περιλαμβάνονται: 4 αρχεία Geogebra, Φυλάδιο εργασίας των μαθητών, μία παρουσίαση (PowerPoint), κείμενο με το θεωρητικό πλαίσιο της σειράς των μαθημάτων.

Ακολουθούν και τα επόμενα μαθήματα.