Άρθρα: ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑΤΑ GEOGEBRA

2η Εφαρμογή: Κατασκευή ν ισοπλεύρων τριγώνων

με πλευρές τους διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου.

Για να κατεβάσετε το αρχείο Geogebra που δημιουργήθηκε πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το αρχείο Geogebra που δημιουργήθηκε πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το αρχείο Geogebra που δημιουργήθηκε πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τα αρχείοαGeogebra που δημιουργήθηκαν πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τα αρχείοαGeogebra που δημιουργήθηκαν πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τα αρχείοαGeogebra που δημιουργήθηκαν πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το αρχείο Geogebra που δημιουργείται πατήστε εδώ.

Κίνηση από τη θέση Α στη θέση Β, έλεγχος της κίνησης με ένα δρομέα.