Άρθρα: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ GEOGEBRA

Η δημοσίευση περιέχει αρχείο που βοηθάει την αισθητοποίηση της προπαίδειας για μαθητές του δημοτικού. Το αρχείο είναι κατασκευασμένο με το πρόγραμμα Geogebra και έχει γίνει και μετατροπή του σε html ώστε να τρέχει χωρίς να χρειάζεται η εγκατάσταση του προγράμματος geogebra παρά μόνο με το πρόγραμμα java που συνήθως υπάρχει στον υπολογιστή ή μπορεί να βρεθεί ελεύθερο στο διαδίκτιο.

Για να κατεβάσετε τα δύο αρχεία κάνετε κλικ επάνω στην εικόνα.

Η εφαρμογή που δημοσιεύουμε έγινε σε συνεργασία με τον συνάδελφο Μελιδώνη Φραγκούλη καθηγητή Φυσικό του 2ου Γενικού Λυκείου Μυτιλήνης. Αναφέρεται στην ομαλή κίνηση σε τρία χρονικά διαδοχικά χρονικά διαστήματα με διαφορετική διάρκεια και που στο καθένα το κινητό έχει διαφορετική ταχύτητα.

Η εφαρμογή έχει γίνει σε δύο μορφές. Η μία που απευθύνεται στον καθηγητή για να πραγματοποιήσει την διδασκαλία και το άλλο στους μαθητές που μπροστά στον υπολογιστή με τυχαίους αριθμούς έχουν διαφορετική εκφώνηση κάθε φορά και ελέγχουν την λύση που θα κάνουν στο τετράδιο τους.

Η εφαρμογή έγινε με το πρόγραμμα Geogebra. Για να κατεβάσει κανείς τα αρχεία θα κάνει κλικ επάνω στην εικόνα.

Αν δεν είναι εξοικειωμένος με το πρόγραμμα Geogebra μπορεί να ανοίξει τα αρχεία κάνετε κλικ,

για το αρχείο καθηγητή εδώ

για το αρχείο μαθητή εδώ.

Αρχείο Geogebra με το οποίο μπορεί να γίνει προσομοίωση της κίνησης ενός σώματος. Καλύπτει όλες τις μορφές της ευθύγραμμης κίνησης με την αλλαγή των αρχικών δεδομένων. Η διδασκαλία αυτή έγινε στο Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης. Η δημιουργία του αρχείου είναι προϊόν της συνεργασίας μου με τον συνάδελφο φυσικό Διγιδίκη Ηλία.

Για να κατεβάσετε το αρχείο κάνετε κλικ επάνω στην εικόνα. Εάν δεν έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Geogebra στον υπολογιστή σας μπορείτε να τρέξετε την εφαρμογή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο εδώ.