Μαΐ 11
15

110. Εφαρμογή της συνάρτησης 2ου βαθμού

Ντιγκράν Ματοσιάν. Γυμνάσιο Μόριας.Εφαρμογή στη γραφική παράσταση του τριωνύμου. Αρχείο Geogebra. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην Α΄Λυκείου.

Προσοχή: Έγινε αντικατάσταση του αρχείου Geogebra με βελτιωμένη έκδοσή του.Αφήστε μια απάντηση