Μαΐ 11
13

108. Διδασκαλίες, Γραφική παράσταση παραγώγου-αρχικής-δεύτερης παραγώγου

Γιώργος Μπάμπουρας. Λύκειο Αγιάσου. Υπολογισμός και γραφική παράσταση συνάρτησης, της παραγώγου της, της αρχικής και της δεύτερης παραγώγου της. Αρχείο Geogebra.Αφήστε μια απάντηση