Μάι 11
07

106. Διδασκαλίες, Α΄Λυκείου Άλγεβρα

Γιώργος Μπάμπουρας. Λύκειο Αγιάσου. Η γραφική παράσσταση της συνάρτησης με τύπο f(x)=αx^2+βx+γ. Αρχείο Geogebra.Αφήστε μια απάντηση