Μαρ 11
28

79. Διδασκαλίες, Β΄Λυκείου Γεωμετρία.

Διδασκαλία που έγινε στον Άγιο Έυστράτιο από τον σχολικό σύμβουλο των μαθηματικών. Την διδασκαλία παρακολούθησαν: Η Διευθύντρια Άννα Μαντζουράνη και οι μαθηματικοί του σχολείου Βασίλης Σαλίχος και  Γιάννης Κωστάκης.. Στη δημοσίευση περιλαμβάνονται: φύλλο εργασίας και 4 αρχεία geogebra.

Ο συνάδελφος Παναγιώτης Κουτσκουδης με ενημέρωσε ότι σε ένα από τα αρχεία (εργαλείο.ggb) υπήρχε μια αβλεψία την οποία και διόρθωσα και τον ευχαριστώ. Χρειάστηκε όμως να κάνω ένα τέχνασμα γιατί το geogebra όταν προσθέτει γωνίες εκφρασμένες σε μοίρες δεν  δίνει αποτέλεσμα πάνω από 360.Αφήστε μια απάντηση