Μαρ 11
14

69. Γ΄Λυκείου, Μαθηματικά Κατεύθυνσης

Διδασκαλία που έγινε στο 3ο Λύκειο Μυτιλήνης. Διδάσκων καθηγητής: Μιχαλάκης Απόστολος. Διδακτική ενότητα: Ορισμένο Ολοκλήρωμα. Η διδασκαλία έγινε και στα τρία τμήματα της Θετικής-Τεχνολογικής κατεύθυνσης συγχρόνως και την παρακολούθησαν ο Διευθυντής του Λυκείου καθηγητές των Λυκείων 3ου και 4ου και ο σχολικός σύμβουλος των Μαθηματικών.

Στη δημοσίευση εκτός από το φύλλο εργασίας υπάρχουν και δύο αρχεία Geogebra.Αφήστε μια απάντηση