Ιαν 11
11

Δημοσιεύω πάλι το αρχείο αυτό με τον ίδιο αύξοντα αριθμό με το προηγούμενο σε μορφή .ggb. Έχουν γίνει και κάποιες διορθώσεις – βελτιώσεις στην εμφάνιση.

Ο Τομ και Τζέρυ είναι το δεύτερο αρχείο μετα το θερμόμετρο επάνω στην πρόσθεση ακεραίων.
Ετοιμάζονται άλλα δύο!Αφήστε μια απάντηση