Επιλογή Β΄ ξένης γλώσσας για τους μαθητές της Δ΄τάξης και κατ΄εξαίρεση, αλλαγή Β΄ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο

Αγαπητοί γονείς των μαθητών/τριών της Δ΄ τάξης, παρακαλούμε να συμπληρώσετε  και να υπογράψετε την εντυπη δήλωση, που έχει δοθεί στα παιδιά σας, με τη γλώσσα προτίμησής τους (Γαλλική ή Γερμανική)  που θα διδαχθούν ως Β΄ ξένη γλώσσα στην Ε΄τάξη κατά το σχολικό έτος 2021-22, καθώς και να την καταθέσετε, μέσω των παιδιών σας, στην δασκάλα του τμήματος το αργότερο έως 26 Μαΐου 2021.

Αγαπητοί γονείς της Στ΄ τάξης, σας ενημερώνουμε πως, στην περίπτωση που  έχετε λόγους να επιλέξετε στο Γυμνάσιο που θα φοιτήσουν τα παιδιά σας κατά το σχολικό έτος 2021-22 διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο Δημοτικό,  κατ’ εξαίρεση, δύνασθε να υποβάλετε στο Διευθυντή του σχολείου αιτιολογημένη γραπτή αίτηση, που θα σας δοθεί από τη Διεύθυνση του σχολείου, μέχρι την 4η Ιουνίου 2021.

Ο Διευθυντής του σχολείου

Αφήστε μια απάντηση