Η τσάντα στο σχολείο

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι από τον Ιανουάριο του 2018 καθιερώνεται η παραμονή της σχολικής τσάντας των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου στο σχολείο από την Παρασκευή ως τη Δευτέρα το πρωί. Η δράση υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο του σεβασμού στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας και με σκοπό να υποστηρίξει τον μειωμένο χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων-παιδιών, αφού οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν θα ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου. Σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν ισοδυναμεί με εγκατάλειψη της μελέτης ή άλλων δημιουργικών εργασιών τις οποίες οι μαθητές και οι μαθήτριες δύνανται να υλοποιούν κατ΄οίκον σε ατομική ή και ομαδική βάση, συνδυάζοντας ενίοτε τη διασκέδαση και το συνεργατικό πνεύμα με τη μάθηση. Σας παρακαλούμε, για την αποφυγή προβλημάτων, τις παρακάτω Παρασκευές πριν τα Σαββατοκύριακα κάθε μήνα να μην έχουν τα παιδιά στην τσάντα τους χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

Παρασκευές:  26/1/2018, 23/2/2018, 23/3/2018, 27/4/2018, 25/5/2018 και 8/6/2018

Αφήστε μια απάντηση