Λειτρουγία του σχολείου

Aγαπητοί γονείς, καλή σχολική χρονιά!

Επιδιώκοντας μια ομαλή και δημιουργική σχολική ζωή, την επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων καθώς επίσης και τη δημιουργία και διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους τους μαθητές του σχολείου, η Διεύθυνση του σχολείου και ο Σύλλογος Διδασκόντων επιθυμούν να σας δώσουν τις πρώτες οδηγίες και να σας γνωστοποιήσουν τους βασικούς κανόνες, οι οποίοι διέπουν την καθημερινή λειτουργία του, όπως αυτοί απορρέουν από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, τις παιδαγωγικές αρχές και την ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων:

1) Προσέλευση και αποχώρηση

Α) Η προσέλευση μαθητών γίνεται από τις 8.00΄ ως τις 8:15΄. Για λόγους ασφάλειας των μαθητών, τα παιδιά θα πρέπει να τα αφήνετε στην είσοδο του σχολείου, στην οδό Νοταρά  και  όχι στην είσοδο της τάξης τους. Επίσης κατά την αποχώρηση θα πρέπει οι γονείς που παραλαμβάνουν τους τα παιδιά τους να βρίσκονται στις 13.15 έξω από το σχολείο, ενώ τα παιδιά που δεν συνοδεύονται αποχωρούν μόνα τους. Είναι σημαντικό ωστόσο κατά την αποχώρηση να μην στέκεστε μπροστά από την είσοδο-έξοδο του σχολείου για να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη αποχώρηση των μαθητών, καθώς  και να μην παρκάρετε στις γωνίες των οδών Ρωμέση και Νοταρά αλλά και στις διαγραμμίσεις για να μην παρενοχλείτε τη διέλευση των λεωφορείων. Σε περίπτωση που υπάρχει σοβαρός λόγος, αφού ενημερώσετε τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς, μπορείτε να εισέρχεστε στο προαύλιο του σχολείου. Προκειμένου να μην έχουν υπερβολικό βάρος οι τσάντες που μεταφέρουν τα παιδιά και να προστατευτεί η σωματική τους  υγεία , σας συνιστούμε: να ενημερωθείτε από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και τα παιδιά για το ποια βιβλία θα μένουν στο σχολείο και να ελέγχετε μαζί με τα παιδιά το πρόγραμμά τους, ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη μεταφορά βιβλίων και τετραδίων στο σχολείο (σε κάθε αντικείμενο του μαθητή όπως βιβλία, τετράδια, κασετίνα κ.λ.π. να αναγράφονται σε ετικέτες το ονοματεπώνυμο και η τάξη τους).

 Επισήμανση: Μετά την ολοκλήρωση της προσευχής οι πόρτες εισόδου-εξόδου των μαθητών  θα παραμένουν κλειστές. Η αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενη καθυστέρηση προσέλευσης των μαθητών-τριών επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία του σχολείου, της τάξης και την προσωπική τους επίδοση, δίνει το μήνυμα της ασυνέπειας στα παιδιά αλλά και τα θέτει σε κίνδυνο.

Β)  Το διδακτικό ωράριο των μαθητών είναι:

1η +2η διδακτική ώρα : 8.40΄-9.40΄                      1ο διάλειμμα:   9.40΄ -10.00΄:

3η +4η διδακτική ώρα: 10.00΄–11.30΄                 2ο διάλειμμα:   11.30΄-11.45΄:

5η διδακτική ώρα: 11.45΄-12.25΄                          3ο διάλειμμα:   12.25΄-12.35΄:

6η διδακτική ώρα: 12.35΄-13.15΄

Τα παιδιά που διαμένουν στο Μελίσσι, Θαλερό, Γελινιάτικα και Συκιά θα μεταφέρονται  δωρεάν στο σχολείο και στο χωριό τους με το λεωφορείο του ΚΤΕΛ όπως και την προηγούμενη σχολική χρονιά. Η αποχώρησή τους από το σχολείο θα γίνεται κάθε φορά με τη λήξη του πρωινού προγράμματός τους. Οι μαθητές που μεταφέρονται θα πρέπει να προσκομίσουν μια φωτογραφία. Στην πίσω όψη της φωτογραφίας θα γράφουν το ονοματεπώνυμο τους, το όνομα πατέρα, την τάξη και τον τόπο διαμονής.

Επισήμανση: . Για την ασφάλεια των μαθητών θα πρέπει να τηρείται με συνέπεια ο χρόνος προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Πριν από τις 8:00΄ και μετά τη λήξη των μαθημάτων του πρωινού και ολοήμερου προγράμματος δεν υπάρχει στο σχολείο κανένα μέλος του προσωπικού αρμόδιο για την επίβλεψη των παιδιών που περιμένουν χωρίς τη δική σας επιτήρηση. Επομένως το σχολείο δεν φέρει ευθύνη για τα παιδιά που περιμένουν στο προαύλιο ή έξω από αυτό τις ώρες αυτές.

2) Ασφάλεια μαθητών

Α) Για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας η πόρτα της οδού Νοταρά θα ανοίγει μόνο κατά τις προαναφερθείσες ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Εάν κατά τη διάρκεια  της ημέρας υπάρχει ανάγκη να έλθετε στο σχολείο, θα εισέρχεσθε από την είσοδο της οδού Ρωμέση, χτυπώντας το κουδούνι για να ανοίξει η πόρτα.

Β) Οι μαθητές δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο να βγαίνουν έξω από το χώρο του σχολείου κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Αποχώρηση μαθητή γίνεται μόνο μετά από συνεννόηση της διευθύντριας ή του δασκάλου της τάξης με τους γονείς και με συνοδεία ενός ενήλικα. Σε καμιά περίπτωση γονέας δεν παραλαμβάνει παιδί άλλου γονέα, χωρίς την έγκριση του γονέα του παιδιού και ταυτόχρονα την ενημέρωση του σχολείου.

Γ) Οι μαθητές δεν επιτρέπεται κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου να έχουν μαζί κινητά τηλέφωνα εντός ή εκτός του σχολικού χώρου (π.χ. κατά τις ημέρες εκδρομής του σχολείου). Εάν παραστεί ανάγκη, εμείς θα σας ειδοποιήσουμε.

3) Ρύθμιση θεμάτων υγείας

Α) Όταν ένας μαθητής απουσιάζει τρεις ή περισσότερες ημέρες, συνιστάται η προσκόμιση από τους γονείς ιατρικής βεβαίωσης, έτσι ώστε να προστατεύεται η υγεία η δική του αλλά και των άλλων μαθητών. Σε κάθε περίπτωση απουσίας μαθητή/τριας, οι γονείς υποχρεούνται να ενημερώνουν εγκαίρως το σχολείο.

Β) Παρόλο που το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν επιτρέπεται να χορηγεί οποιοδήποτε φαρμακευτικό σκεύασμα στα παιδιά σας, εντούτοις κρίνεται σκόπιμο να ενημερώνεται για: α) ευαισθησίες ή αλλεργίες των παιδιών σε φάρμακα ή τροφές και β) τυχόν ιατρική αγωγή στην οποία υποβάλλονται ή κάποιο πρόβλημα που υπάρχει και το οποίο μπορεί να επηρεάσει την ψυχοπνευματική εξέλιξή τους.

Γ) Απαιτείται η άμεση προσκόμιση Ατομικού Δελτίου Υγείας, για όσα παιδιά των  Α΄ και Δ΄ τάξεων δεν το έχουν ήδη προσκομίσει, συμπληρωμένο από τους γιατρούς, ως απαραίτητο στοιχείο για τη συμμετοχή των παιδιών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής καθώς και σε αθλητικούς αγώνες που διοργανώνονται από το σχολείο μας. Καθώς οι μαθητές που δεν το έχουν προσκομίσει δε θα συμμετέχουν στο μάθημα της Γυμναστικής ή σε αθλητικού χαρακτήρα αγώνες και εκδηλώσεις του σχολείου.

4) Επικοινωνία-Συνεργασία

Α) Για οποιοδήποτε παιδαγωγικό, μαθησιακό ή άλλο θέμα μπορείτε να απευθύνεστε πρώτα στον εκπαιδευτικό της τάξης ή της ειδικότητας και αν δε βρεθεί λύση και στο διευθυντή του σχολείου. Τυχόν προβλήματα συμπεριφοράς μεταξύ των παιδιών, εντός του σχολικού χώρου, αρμόδιοι να τα διαχειρίζονται είναι αποκλειστικά οι εκπαιδευτικοί και σε καμιά περίπτωση οι γονείς.

 Β) Μέσω της ιστοσελίδας και του ιστολογίου (blog) του σχολείου (http://dim-xylok.kor.sch.gr/) μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για θέματα λειτουργίας του σχολείου. Προϋπόθεση για να αναρτούνται εικόνες ή βίντεο με τις εκπαιδευτικές δράσεις μας με τα παιδιά στο πλαίσιο του ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών αποτελεί η δική σας γονική συναίνεση. Για αυτό το λόγο, σας παρακαλούμε να επιστρέψετε συμπληρωμένο, το σχετικό έντυπο που σας στέλνουμε (μόνο Α΄ ταξη). Είναι αυτονόητο ότι το σχολείο διαφυλάσσει τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών δεδομένων.

Γ) Εκτός από τις τακτικές συναντήσεις μας στην αρχή της σχολικής χρονιάς και στο τέλος κάθε τριμήνου, όταν θα ολοκληρωθεί η στελέχωση με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, θα ορισθούν και οι εβδομαδιαίες συναντήσεις επικοινωνίας και συνεργασίας εκπαιδευτικών-γονέων. Καλό θα ήταν να ορίσετε με τα παιδιά σας ένα μέρος στην τσάντα τους όπου θα μπαίνουν οι συχνές έντυπες ανακοινώσεις του σχολείου, ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά εύκολα και έγκαιρα. Είναι αναγκαίο, τέλος, να μας ενημερώνετε άμεσα και γραπτώς κάθε φορά που αλλάζουν τα στοιχεία της διεύθυνσης ή των τηλεφώνων επικοινωνίας που μας έχετε δώσει!

5) Λογοτεχνικά βιβλία

Με σκοπό να ενθαρρύνουμε τα παιδιά, να διαβάζουν εξωσχολικά λογοτεχνικά βιβλία, αλλά και να αξιοποιήσουμε, δημιουργικά για τα παιδιά, τον ελεύθερο χρόνο τους θα λειτουργεί και η μαθητική δανειστική βιβλιοθήκη μας, όπου τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να δανείζονται βιβλία για το σπίτι τους. Παρακαλούμε για τη συμβολή σας τόσο στην ενθάρρυνση και συμπαράσταση των παιδιών  να διαβάσουν το βιβλίο που δανείστηκαν από το σχολείο στο σπίτι και να το επιστρέψουν σε καλή κατάσταση και έγκαιρα στο σχολείο (το αργότερο σε 15 ημέρες). Επίσης είναι δεκτές προσφορές σε λογοτεχνικά βιβλία τα οποία δεν τα χρειάζεστε με σκοπό τον εμπλουτισμό της δανειστικής βιβλιοθήκης.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε πως στο Γραφείο Διδασκόντων του σχολείου μας υπάρχουν αρκετά ρούχα ξεχασμένα από τα παιδιά σας. Αν δεν αναζητούνται μετά από ένα μήνα θα αναγκαστούμε να τα δωρίσουμε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί σας για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος, ώστε να επιτευχθούν οι κοινοί  μας στόχοι για μια ποιοτική σχολική χρονιά. 

            Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής                                                           Ο Σύλλογος Διδασκόντων

Παναγιώτης Σοφός

Αφήστε μια απάντηση