Ενημέρωση γονέων από τους εκπαιδευτικούς

Οι εκπαιδευτικοί της Β΄,Γ΄ & Δ΄τάξης  την επόμενη εβδομάδα θα ενημερώσουν τους γονείς για τον τρόπο εργασίας των παιδιώνν τους καθώς και για άλλα εκπαιδευτικά θέματα τις εξής ημέρες και ώρες:

Γ1 & Γ2 την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 1.15 μ.μ.

Β1 & Β2 την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου και ώρα 12.30 μ.μ.

Δ1 την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου και ώρα 12.30 μ.μ.

Δ2 την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου και ώρα 11.45 π.μ.

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη

Αφήστε μια απάντηση