Διδασκαλία της Β ξένης γλώσσας στο γυμνάσιο

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές της Στ΄ τάξης στο γυμνάσιο θα διδαχτούν την 2η ξένη γλώσσα που διδάχτηκαν στο δημοτικό. Κατ’ εξαίρεση, όποιοι/ες έχουν λόγους να επιλέξουν στο γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα, δύνανται να υποβάλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση μέχρι την 9η Ιουνίου στο σχολείο μας.

Αφήστε μια απάντηση