Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας για τους μαθητές της Δ΄ τάξης

Αγαπητοί γονείς,

οι μαθητές της Δ΄ τάξης σύντομα θα κληθούν να επιλέξουν την δεύτερη ξένη γλώσσα που θα διδαχθούν στην Ε’ και Στ΄ τάξη και στη συνέχεια στο Γυμνάσιο καθώς, σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο, δεν υπάρχει δυνατότητα εκ νέου επιλογής στο γυμνάσιο αλλά θα συνεχίσουν με την ίδια ξένη γλώσσα που διδάχθηκαν στο δημοτικό. Για τον λόγο αυτό παρακαλώ να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη γλώσσα που θα επιλέξετε. Επισυνάπτεται ενημερωτικό σημείωμα του ΙΕΠ για τις ξένες γλώσσες το οποίο έχει ήδη δοθεί στους μαθητές. Η δυνατότητα επιλογής είναι ανάμεσα στη γαλλική και τη γερμανική γλώσσα.

Επιστολή ΙΕΠ

Αφήστε μια απάντηση