Εγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη του δημοτικού

Αγαπητοί γονείς,

οι εγγραφές των μαθητών Α΄ τάξης πραγματοποιούνται από 2 μέχρι 19 Μαΐου 2017. Στην πρώτη τάξη θα εγγραφούν υποχρεωτικά φέτος τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2011 μέχρι και 31-12-2011. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με το Π.Δ. 201/98 αρ. 7 παρ. 3, το άρθρο 11 Ν.4229/2014  και το αρ. 53 του Ν 4238/2014 είναι:

α. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα με τα ορθά στοιχεία του/της    εγγραφόμενου/νης μαθητή/τριας (δίνεται από το δημοτικό σχολείο)

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή

γ. Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας.

δ. Ατομικό Δελτίο Υγείας

ε. Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο

– Για αλλοδαπούς μαθητές Πιστοποιητικό γέννησης  μεταφρασμένο  

Τα απαιτούμενα έγγραφα (υπεύθυνη δήλωση και ατομικό δελτίο υγείας) έχουν ήδη δοθεί στα νηπιαγωγεία όπου μπορείτε να τα ζητήσετε ή μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το σχολείο μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο του Σχολείου ή στο τηλέφωνο 2743022652 τις εργάσιμες ώρες.

Αφήστε μια απάντηση