Εγγραφές σε μουσικά και εκκλησιαστικά γυμνάσια.

Σας προωθούμε για τους μαθητές που θέλουν να φοιτήσουν το σχολικό έτος 2015-16 σε μουσικό ή εκκλησιαστικό γυμνάσιο τις αντίστοιχες εγκυκλίους όπου θα ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εγγραφής.

Για το μουσικό γυμνάσιο Κορίνθου:

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟ 2015-16

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ _ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 _2016

Για εκκλησιαστικά γυμνάσια:

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΕΚΚΛ-ΚΑ 2015-2016_ΕΓΓΡΑΦΟ προς ΔΠΕ&ΔΔΕ

Αφήστε μια απάντηση