Πρόγραμμα Ε.Υ.ΖΗ.Ν.

Αξιότιμε γονέα,

Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. αναπτύσσει δράσεις  αξιολόγησης,  επιμόρφωσης και παρέμβασης σχετικές με την υγεία  των  νέων  αλλά  και  ολόκληρης  της  οικογένειας.  Στον  ιστότοπο  του  προγράμματος (http://eyzin.minedu.gov.gr)  μπορείτε να βρείτε πλήθος χρήσιμων πληροφοριών για μαθητές και γονείς.

Μια  από  τις  σημαντικότερες  δράσεις  του  Ε.Υ.ΖΗ.Ν.  είναι  η  ετήσια  αξιολόγηση  των σωματομετρικών  χαρακτηριστικών,  της  σωματικής  δραστηριότητας,  της  φυσικής  κατάστασης  και  των διατροφικών συνηθειών όλων των μαθητών.

Εάν συμφωνείτε να συμμετέχει το παιδί σας στο πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ, παρακαλούμε  σημειώστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ στο  αντίστοιχο  τετραγωνάκι  παρακάτω,  υπογράψτε  τη  δήλωση  ως  συγκατάθεση  συμμετοχής  του παιδιού και επιστρέψτε την στο σχολείο.

Α) Συμφωνώ να συμμετέχει το παιδί μου σε όλες τις αξιολογήσεις.                                        

Β) Συμφωνώ να συμμετέχει το παιδί μου σε όλες τις αξιολογήσεις, εκτός

από το παλίνδρομο τεστ αντοχής 20μ.                                                                                       

Παρακαλούμε η παρούσα Δήλωση Συγκατάθεσης να επιστραφεί στο σχολείο.

Όνομα Γονέα/ Κηδεμόνα:  __________________________________________________

Υπογραφή:___________________________________  Ημερομηνία:_____________

 

Αφήστε μια απάντηση