Ανακοίνωση για τις εγγραφές μαθητών Α΄ τάξης

Οι εγγραφές των μαθητών Α΄ τάξης πραγματοποιούνται από 1 μέχρι 15 Ιουνίου 2012, τα δε προσκομιζόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Π.Δ. 201/98 αρ. 7 παρ. 3 είναι:

α. Πιστοποιητικό γέννησης

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή

γ. Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης (Τελευταία σελίδα βιβλιαρίου υγείας)

δ. Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης

ε. Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης

στ. Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας.

ζ. Ατομικό Δελτίο Υγείας

η. Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο του Σχολείου ή στο τηλέφωνο 2743022652 τις εργάσιμες ώρες.

Τα πιστοποιητικά οδοντολογικής, οφθαλμολογικής, καρδιολογικής εξέτασης και το ατομικό δελτίο υγείας, μπορεί να προσκομισθούν ως τις 10/9/2012. 

Αφήστε μια απάντηση