Ενημέρωση για έρευνα εφαρμογής Β΄ ξένης γλώσσας

Σας ενημερώνουμε ότι πρόκειται να διεξαχθεί έρευνα για την εφαρμογή της Β΄ ξένης γλώσσας στο δημοτικό. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα παραλάβουμε ερωτηματολόγια που θα πρέπει να συμπληρώσετε για το σκοπό αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την εγκύκλιο.

Αφήστε μια απάντηση