ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ- ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012-ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία εγγραφής στα μουσικά γυμνάσια λήγει στις 28/5/2011.
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την εγκύκλιο ή ρωτήστε στο σχολείο.

Αφήστε μια απάντηση