ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

  •  Α’ ΤΑΞΗ                           8
  •  Β΄ΤΑΞΗ                          11
  •  Γ΄ΤΑΞΗ                           7
  •  Δ΄ΤΑΞΗ                           9
  •  Ε΄ΤΑΞΗ                           13
  • ΣΤ΄ΤΑΞΗ                          12