ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Στο χώρο του Σχολείου λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη για τους μαθητές.