ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΤΕΛΕΣΗ ΑΓΙΑΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΤΕΛΕΣΗ ΑΓΙΑΣΜΟΥ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του οικείου Υπουργείου Παιδείας, κατά την έναρξη των μαθημάτων, τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19 o καθιερωμένος αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του σχολείου, με εκπροσώπους μαθητών/τριών(Α΄ τάξη) και εκπαιδευτικών (ο ιερέας μετά την τέλεση του αγιασμού στον αύλειο χώρο με τους μαθητές της Α΄ τάξης θα περάσει στο Σχολείο για να αγιάσει και τις υπόλοιπες τάξεις). Οι μαθητές/τριες θα προσέλθουν στις σχολικές μονάδες στις 8:15 και αφού λάβει χώρα ο αγιασμός(έναρξη αγιασμού στις 08:30) θα παραμείνουν στη Σχολική Μονάδα σύμφωνα με τον προγραμματισμό του  Σχολείου που θα περιλαμβάνει: οδηγίες για θέματα που αφορούν στα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, στην ορθή χρήση της μάσκας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, στην εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος, στη διανομή των βιβλίων της νέας σχολικής χρονιάς(να έχουν μαζί τους την τσάντα τους για να βάλουν τα νέα βιβλία) και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου.

Η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εξαιρούνται του μέτρου, τα παιδιά που έχουν ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου 6μήνου. Η είσοδος των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο γίνεται με επίδειξη και όχι προσκόμιση βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα, προ Τρίτης και Παρασκευής και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα. Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας ο πρώτος αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προσέλευση στη σχολική μονάδα. Ο δεύτερος έλεγχος, συστήνεται να διενεργείται την 3η ημέρα μετά τον πρώτο σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/4-9-2021 (Β΄4054) ΚΥΑ.

Η σωστή χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινης ή απλής χειρουργικής) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων.

Μετά το πέρας των ανωτέρω προγραμματισμένων δράσεων οι μαθητές θα αποχωρήσουν στις 10:00. Οι μεταφερόμενοι μαθητές θα μετακινηθούν κανονικά κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους προς και από το Σχολείο με τα συνήθη δρομολόγια λεωφορείων και ταξί.  Με την παρούσα κατάσταση με βάση το διαθέσιμο διδακτικό προσωπικό και τις διαθέσιμες διδακτικές ώρες είναι δυνατή  η πλήρης λειτουργία του Πρωινού Προγράμματος από τις 08:15-13:15. Όσον αφορά το Ολοήμερο από την Τρίτη 14-09-2021 θα λειτουργεί  κανονικά το Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου όλες τις ημέρες σε πλήρη ανάπτυξη μέχρι τις 16:00  με 1 τμήμα(25 μαθητές) και όχι με 2 όπως θα έπρεπε σύμφωνα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών  σε αυτό(49 εγγεγραμμένοι) λόγω έλλειψης διδακτικών ωρών.

ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ-ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

Δημοσιεύθηκε στην Γενικά. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.