18-22 Δεκεμβρίου 2023
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη  Πέμπτη Παρασκευή
Χριστουγεννιάτικη 

Γιορτή 

(18:30)

Τήρηση σχολικού προγράμματος Έλεγχοι 

(13:15)

Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα 

*(09:00)

Μουσική Παρουσίαση 

(11:00-13:15)

Εκκλησιασμός 

*(09:00)

Το ολοήμερο θα λειτουργήσει κανονικά.

*Ενδεικτική ώρα