Η 3η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως μέρα ευαισθητητοποίησης για τα άτομα με αναπηρία. Δεν είναι, όμως, μια απλή μέρα κι ας μοιάζει για πολλούς!

Στις 3 Δεκεμβρίου μιλάμε ξανά για την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην εκπαίδευση. Υπενθυμίζουμε την αναγκαιότητα αποδοχής και ένταξης των ανθρώπων στην κοινωνία. Καλλιεργούμε τον σεβασμό. Καταπολεμούμε τα στερεότυπα και κάθε μορφής διάκριση. Εστιάζουμε ξανά στα δικαιώματα των παιδιών. Συζητάμε ανοιχτά για τις μορφές αναπηρίας. Λύνουμε απορίες. Προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις. Αντισταθμίζουμε δυσκολίες.

Ανοίγουμε τα μάτια μας και αγκαλιάζουμε, αφενός τη διαφορετικότητα του άλλου, αφετέρου τη δική μας, γιατί “ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ, ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ!”

IMG 2250

Βίντεο που προβλήθηκαν την ημέρα εκείνη: